Αναρτήσεις

Εικόνα

Γίνε αφηγητής για μια μέρα!

Εικόνα

Κυριακή 23 Δεκεμβρίου - Αφήγηση με την Κατερίνα Βοσκαρίδου-Πάκκου

Εικόνα

Κυριακή 23 Δεκεμβρίου - Αφήγηση με τον Δημήτρη Β. Προύσαλη

Εικόνα

Σάββατο 22 Δεκεμβρίου - Αφήγηση με τον Peter Chand για ενήλικες (15+)

Εικόνα

Σάββατο 22 Δεκεμβρίου - Αφήγηση με την Σκέυη Τσιάκκα

Εικόνα

Σάββατο 22 Δεκεμβρίου - Αφηγήσεις με τη Δωρίτα Βοσκαρίδου, Σοφία Γεωργιάδη και Ζωή Χατζηβασιλείου

Εικόνα

Σάββατο 22 Δεκεμβρίου - Αφηγήσεις από Ε. Σοφοκλέους,Ε. Τσιελεπή και Γ. Φάττα

Εικόνα

Σάββατο 22 Δεκεμβρίου - A workshop with Peter Chand