Ομάδα ΠαραμυθοδρόμιοΗ ομάδα Παραμυθοδρόμιο είναι μια άτυπη ομάδα αφηγητών που έχει ως σκοπό δράσης της την ενασχόληση με την τέχνη της αφήγησης, τη μελέτη και έρευνα γύρω από το παραμύθι, την αφήγηση και την προφορικότητα και την προώθηση και ανάδειξη της λαϊκής προφορικής μας παράδοσης τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και εκτός Κύπρου.
Συγκεκριμένα ο πιο πάνω σκοπός επιτυγχάνεται μέσα από συγκεκριμένες δράσεις όπως η παραγωγή παραστάσεων αφήγησης, τη διοργάνωση σχετικών με την αφήγηση εκδηλώσεων, ημερίδων, εργαστηρίων κλπ, συζητήσεων, διαλέξεων, λαογραφικών καταγραφών.
Στις δράσεις της περιλαμβάνεται συμμετοχή της σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις που διοργανώνει το Κέντρο Λόγου και Τεχνών Τεχνοδρόμιο, όπως πχ το Φεστιβάλ Παραμυθιού, ο εορτασμός της Παγκόσμιας Μέρας Αφήγησης, κ.α., καθώς και η λειτουργία Λέσχης Αφήγησης για τους φίλους της αφήγησης.
Η λειτουργία της ομάδας είναι υπό την ευθύνη και τη δικαιοδοσία του Κέντρου Λόγου και Τεχνών Τεχνοδρόμιο και οτιδήποτε σχετικό με τη δράση της επικυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τεχνοδρομίου.
Μέλη της ομάδας είναι κατά κύριο λόγο απόφοιτοι της Σχολής Αφηγηματικής Τέχνης Κύπρου.Paramythodromio is an informal group of Storytellers with their main field of activity the art of storytelling, study and research of stories, fairytales and folktales, storytelling and orality and the promotion and raise of our cultural heritage both in local society of Cyprus and abroad.
In particular the above goal is succeeded through specific activities like storytelling performances, organizing of relevant events, workshops, lectures, discussions and folk heritage recordings.
Amongst its activities there are special events held by the Centre of Letters and Arts Technodromio, like the Cyprus Storytelling Festival, celebrating the International Storytelling Day, running a Storytelling Club and many more.
The operations of the group is under the control and responsibility of the Centre of Letters and Arts Technodromio and any activity is confirmed and verified by the Board.
Members of Paramythodromio group are mainly graduates of Cyprus Storytelling School.Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις